סיור במפעל

מחסן סדנאות

fac01
fac02
fac_800 (1)
fac_800 (2)
fac_800 (3)
fac03
fac04
fac05

צִיוּד

EQ113
ציוד105
ציוד106
ציוד107
ציוד108
ציוד109
ציוד110
ציוד111
ציוד112